Συχνές ερωτήσεις για συστήματα συναγερμού

Πότε πρέπει να αλλάζω μπαταρίες
Συνήθως οι κατασκευαστές προτείνουν κάθε χρόνο αλλαγή μπαταριών, εμείς προτείνουμε κάθε 2-3 χρόνια να αλλάζονται μπαταρίες και να γίνεται γενικός έλεγχος του συστήματος
Τι είναι το υποσύστημα (partition)?
Τι είναι το κέντρο λήψεως σημάτων ?
Τι είναι οι Μαγνητικές επαφές ?
Τι είναι το STAY?