1) Πιέστε το πλήκτρο [* ] και [5]
2) Εισάγετε τον ΚΥΡΙΟ ΚΩΔΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (master)
3) Επιλέξτε ένα χρήστη εισάγοντας 2-ψηφία θέσης κωδικού χρήστη (π.χ. 02 για να προσθέσετε χρήστη 2)
4) Εισάγετε τον νεο κωδικο (4- ψηφία )
5) πατήστε # για ολοκλήρωση του προγραμματισμού
6)Επιβεβαιώστε ότι λειτουργεί ο κωδικός πού δημιουργήσατε

Λίστα Προβλημάτων σε συναγερμούς DSC

Όταν ανάψει η ενδειξη TROUBLE πατήστε * 2 για να δείτε το πρόβλημα του συστήματος

 1   
 Πρόβλημα συστήματος
πατήστε το 1 για να δείτε αναλυτικά
1)Χαμηλή μπαταριά
2)Πρόβλημα σειρήνας
3)Πρόβλημα συστήματος
2  Πρόβλημα τροφοδοσίας:  220v
3  Πρόβλημα τηλεφωνικής γραμμής:  Απουσία τηλεφωνικής γραμμής
4  Πρόβλημα επικοινωνίας:  Πρόβλημα επικοινωνίας με το κέντρο λήψεως σημάτων.
5  Απώλεια επίβλεψης συσκευής:   Μία ή περισσότερες συσκευές δεν επικοινωνούν με την κεντρική μονάδα
6  Πρόβλημα Tamper συσκευής:   Ενεργοποίηση του διακόπτη tamper κάποιας συσκευής.
7  Χαμηλή μπαταριά ασύρματης ζώνης:  Μία ή περισσότερες ασύρματες ζώνες έχουν Χαμηλή μπαταριά
8  Απώλεια ώρας: Πρέπει να προγραμματιστεί η ώρα του συστήματος σας

Αρχεία

text file 5 64Αρχεία για συστήματα ασφάλειας

 Εγκατάσταση συστημάτων

settings 23 64Απο έμπειρους τεχνικούς

Τεχνική Υποστήριξη

edit 9 64Με άρθρα οδηγίες εγχειρίδια