Υπηρεσίες

Επιλέξτε να δείτε αναλυτικότερα τις υπηρεσίες για την εγκατάσταση και υποστήριξη των συστημάτων ασφάλειας

Κέντρο Λήψης Σημάτων

Σύνδεση του συστήματος ασφάλειας με Κέντρο Λήψης Σημάτων

Αλλαγή μπαταριών Συναγερμού

Αλλαγή μπαταριών σε συστήματα συναγερμού

Εγκατάσταση συστημάτων

Παραδείγματα για τον Υπολογισμό του κόστους  εγκατάστασης συστημάτων ασφαλείας

Επισκευή συναγερμού

Επισκευή Αν έχετε κάποιο πρόβλημα με το σύστημα ασφαλείας σας

Αρχεία

text file 5 64Αρχεία για συστήματα ασφάλειας

 Εγκατάσταση συστημάτων

settings 23 64Απο έμπειρους τεχνικούς

Τεχνική Υποστήριξη

edit 9 64Με άρθρα οδηγίες εγχειρίδια