Εγγύηση

Ολα τα προϊόντα είναι εγγυημένα από την LDSystems για 24 μήνες από την ημερομηνία αγοράς
 
Η εγγύηση ισχύει από την ημερομηνία που αναφέρεται στην νόμιμη απόδειξη αγοράς ή στην ειδική θέση του εντύπου εγγύησης .
 
Η εγγύηση ισχύει μόνο με την επίδειξη του εντύπου εγγύησης και την νόμιμη απόδειξη αγοράς.
 
Κατά τη διάρκεια της εγγύησης η LDSystems θα επισκευάσει το προβληματικό προϊόν, αναλαμβάνοντας το κόστος των ανταλλακτικών που τυχόν θα απαιτηθούν. Η επισκευή θα γίνεται στις τεχνικές εγκαταστάσεις της εταιρίας μας
 
Σε περίπτωση αδυναμίας επισκευής του ελαττωματικού προϊόντος η LDSystems θα αντικαθιστά το ελαττωματικό προϊόν με άλλο ίδιο ή αντίστοιχων τεχνικών προδιαγραφών.
 
Ο τρόπος και τα έξοδα μεταφοράς από και προς τα σημεία τεχνικής υποστήριξης της LDSystems καθώς και η ενδεχόμενη ασφάλιση των συσκευών είναι επιλογή και ευθύνη του πελάτη.
 
Επέκταση εγγύησης σε 3 η 5 χρόνια
 
Τα προϊόντα που φέρουν την αντίστοιχη ετικέτα 3 η 5 χρονια (το ίδιο ισχύει για οικονομικές πρόσφορες που εχουν την αντίστοιχη αναφορά) καλύπτονται απο ανάλογη εγγύηση.
 
Προσθετοί οροί για επέκταση εγγύησης 3 η 5 χρόνια
Δεν καλύπτετε Βλάβη του συστήματος από μη έγκαιρη αλλαγή μπαταριών εντός 40 ημερών (όταν εμφανιστεί η ένδειξη προβλήματος),Η αλλαγή στις μπαταρίες γίνετε κάθε 2-3 χρόνια (προληπτικά)
Δεν πρέπει να εχει γίνει διπλασιασμός ζωνών στο σύστημα (άφορα συστήματα συναγερμου)
 
Η εγγύηση σε όλες τις περιπτώσεις παύει αυτόματα να ισχύει :
 
1. Όταν το προϊόν υποστεί επέμβαση από μη εξουσιοδοτημένο τεχνικό
 
2. Όταν η βλάβη προέρχεται από ατύχημα, πτώση, έκθεση σε ακραία επίπεδα θερμοκρασίας, υγρασίας, κραδασμού ή ρίψης υγρών.
 
3. Όταν το προϊόν υποβάλλεται σε φυσική ή ηλεκτρική καταπόνηση πέρα από τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.
 
4. Όταν ο αριθμός κατασκευής ή τα διακριτικά σήματα της συσκευής έχουν αλλοιωθεί, αφαιρεθεί ή καταστραφεί.
 
5. Βλάβη από ζημιές που προέρχονται από κεραυνούς, πλημμύρες κτλ
 
6. Όταν η βλάβη προέρχεται από κακή εγκατάσταση (σε περίπτωση που η εγκατάσταση δεν γίνει απο τα συνεργεία μας).
 
Επιφυλάξεις
Σε καμιά περίπτωση η lds.gr δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση απώλεια κέρδους ή εσόδων που προκλήθηκε εξαιτίας της χρήσης ή της αδυναμίας χρήσης του συστήματος, όπως επίσης και από τυχόν καθυστέρηση επισκευής, σε οποιαδήποτε νομική βάση και αν αυτή στηρίζεται.
 

Εκτύπωση   Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο