Η τεχνική υποστήριξη προσφέρεται για προβλήματα είτε στην εγκατάσταση είτε στην χρήση των συστημάτων ασφάλειας μας. Δεν προσφέρουμε υποστήριξη που αφορά την συντήρηση ή χρήση συστημάτων ασφάλειας που δεν αφορά τα δικά μας προϊόντα.

Πριν ζητήσετε τεχνική υποστήριξη παρακαλούμε δείτε τα τεχνικά άρθρα που ίσως λύσουν το πρόβλημα σας.

Αίτημα τεχνικής υποστήριξης
Τυπικό για το σύστημα μας
Αναφέρατε την Μάρκα η Μοντέλο
1000 Χαρακτήρες που απομένουν

Αρχεία

text file 5 64Αρχεία για συστήματα ασφάλειας

 Εγκατάσταση συστημάτων

settings 23 64Απο έμπειρους τεχνικούς

Τεχνική Υποστήριξη

edit 9 64Με άρθρα οδηγίες εγχειρίδια